Fundatur Biuro Turystyki Grupowej
Oferta dla szkół

Oferta dla szkół

Jak poszczechnie wiadomo, turystyka szkolna /wycieczki szkolne/ mają na celu: poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii, poznawanie kultury i języka innych państw, poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody, upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej, poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie, przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej, poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

Mając powyższe cele na uwadze, w propozycjach wycieczek jakie przedstawiamy dla szkół i przedszkoli staramy się łączyć tradycyjną edukację z nowoczesną jej formą. Programy wzbogacamy propozycją zabaw oraz ofertą nowoczesnych obiektów, zarówno rozrywkowych jak i edukacyjnych.

Staramy się, aby konkretny wyjazd był w pełni wykorzystany pod kątem programowym. Wyznajemy zasadę, że "jak już jedziesz, to zobacz jak najwięcej"  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

 

Regulamin plików cookies